DESPRE NOI

Certificari
Peste 30 ani de experienta

Eficienta si profesionalism

Cabinet Avocat Baras Ioan

ISTORIC SI REZONANTA PUBLICA

CABINET AVOCAT BARAS IOAN se constituie ca un cabinet individual de avocat, membru ai Uniunii Nationale a Barourilor din Romania care, a inteles sa lege colaborari pe linie profesionala cu alte cabinete individuale de avocatura.
CABINET AVOCAT BARAS IOAN a dezvoltat in cursul anilor 1998-2009 noi servicii şi produse pentru clienţii săi. Clienţii şi avocatii, piaţa în general, au recunoscut reputatia si valoarea cabinetului de avocatura în domeniile dreptului civil, a dreptului comercial si a dreptului executional.

 II SENSUL SI VALORILE CARE NE REPREZINTA:
Ţinta mea este seriozitatea si profesionalismul serviciilor oferite clienţilor

III. VOCATIA NOASTRA

IV. SPECIALITATEA SERVICIILOR NOASTRE

CABINET AVOCAT BARAS IOAN poate asista şi reprezenta clientela atât în probleme de afaceri ( sub forma acordarii de consultanţă in diverse materii), cât şi în rezolvarea conflictelor ( litigii), la standarde de calitate de nivel european.
Sistemul conceput de CABINET AVOCAT BARAS IOAN in acordarea de servicii juridice catre client asigura acestuia accesul la toata gama se servicii juridice pe care Legea nr. 51/1995 republicata permite avocatilor romani sa le acorde. In acest sens, CABINETUL DE AVOCAT BARAS IOAN este gata oricand, atat de a acorda consultanta, cat si de a sustine orice litigiu in fiecare localitate din Romania.
Avocaţii din Romania cu care colaboreaza CABINETUL DE AVOCAT BARAS IOAN sunt de asemenea, specialisit de prima mana, atat in materie de consultanta cat si in materie de litigii comerciale sau civile, in materia contenciosului administrativ si a contenciosului constitutional, în litigii de munca, in falimente, şi lichidari.

V. CONTRACTELE DE ASISTENTA JURIDICA

1. In materie de Consultanţă si Litigii. Asistenţa juridica acoradata de mine se adapteaza particularitatilor mandatului primit de la client, fiind direct implicat în realizarea scopului urmarit de client prin incheierea contractului de asistenta juridica.
2. Onorarii şi cheltuieli. Onorariile mele se bazeaza pe principiul unei rate de facturare orară, in funcţie de timpul necesar acordarii de asistenta juridica clientului.
În anumite situatii, in masura in care aceasta apare ca fiind posibil, oferim o evaluare totala probabila al contractului de asistenta juridica, aceasta cu
precizarea ca, in raport de evolutia concreta a spetei, sunt posibile eventuale depasiri ale devizului initial prezentat.
În alte cazuri, putem, conveni asupra unui onorariu fix, stabilit la data semnării contractului de asistenta juridica. Acest sistem se practica de noi mai ales in materia litigiilor civile.
Facturile se emite si se transmit lunar clientului( ei), pentru activitatea depusă pe parcursul lunii anterioare. Factura conţine descrierea serviciilor acordate.
Costurile aferente, deplasărilor, convorbirilor telefonice, eventualelor expertize, ori costuri legate de traduceri sau multiplicare, taxe de timbru si timbru judiciar, toate suportate de cabinetul de avocat in cursul executarii contractelor de asistenta juridical urmeaza a fi facturate separat clientului, lunar.
La semnarea contractului, este posibil sa solicităm un onorariu de succes funcţie de rezultatul final al procesului.
Si in cazul in care se percepe un onorariu fix platit la data incheierii contractului, in ipoteza in care se extinde cadrul procesual sau se ivesc aspecte noi, neavute initial in vedere, onorariul se va rediscuta inainte ca noi sa ne asumam vreo sarcina suplimentara. În cazul unor întârzieri de peste 20 de zile la plata facturilor, sau în cazul oricărei alte nerespectări a obligaţiilor asumate de către client, ne rezervăm dreptul de a suspenda acordarea serviciilor de asistenţă juridica si de a rezilia contractul de asistenta juridica in conformitate cu prev. Legii nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat.